Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvårdskoncern med patienten i centrum

Global Health Partner är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 19 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom Specialisering".

Intervju med
VD Daniel Öhman

Se Remiums intervju med GHP:s VD Daniel Öhman från 24 februari.

Han berättar vad som lockade med
VD-tjänsten, pratar om vilket affärs-
område som har störst potential 2014 och debatten kring privat vård.

Börsveckans Småbolagsdag

VD Daniel Öhman och CFO Tobias Linebäck presenterade GHP:s verksamhet på Börsveckans Småbolagsdag 20 februari.

pdf Inbjudan

Per Båtelson
och Karolinska Universitets-sjukhuset

Per Båtelson har valts till styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset. Ett tydligt erkännande till honom samtidigt som Karolinska får en positiv kraft.

Årsredovisning
2013

 

 

 

 

 

Årsstämma 2014

Årsstämma i Global Health Partner AB
äger rum tisdagen den 29 april 2014
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress
Östra Hamngatan 24, Göteborg.

Telefonkonferens

GHP höll torsdagen den 20 februari en telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2013.

Lyssna på telefonkonferensen och se presentationsmaterialet nedan:

mp3 Telefonkonferens

pdf Presentation