Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvårdskoncern med patienten i centrum

Global Health Partner är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 19 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom Specialisering".

Nyhetsbrev Nr 6

Välkommen till GHP:s sjätte nyhetsbrev - april 2014!

Vi presenterar här nya medarbetare och du kan bland annat läsa om en helt ny satsning på Kirurgkliniken Stockholm, GHP:s kvalitetsarbete och mycket mer.

Intervju med
VD Daniel Öhman

Se Remiums intervju med GHP:s VD Daniel Öhman från 24 februari.

Han berättar vad som lockade med
VD-tjänsten, pratar om vilket affärs-
område som har störst potential 2014 och debatten kring privat vård.

Per Båtelson
och Karolinska Universitets-sjukhuset

Per Båtelson har valts till styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset. Ett tydligt erkännande till honom samtidigt som Karolinska får en positiv kraft.

Inbjudan telefonkonferens

GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av Delårsrapport januari-mars 2014.

Tid: måndag 28 april 2014 kl. 09.30

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Årsstämma 2014

Årsstämma i Global Health Partner AB
äger rum tisdagen den 29 april 2014
kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress
Östra Hamngatan 24, Göteborg.

Årsredovisning
2013